Aktualności arrow Aktualności arrow 06-01-2004 :: Konferencja Szkoleniowa "Za pięć dwunasta"
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   06-01-2004 :: Konferencja Szkoleniowa "Za pięć dwunasta" Drukuj E-mail

 Image

 

W dniach 11-12 grudnia 2003 roku w Szczyrku odbyła się Konferencja Szkoleniowa za piię dwunasta organizowana przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Recyklingu. Konferencja objęta była honorowym patronatem Ministra środowiska Czesława Śleziaka i poświęcona zagadnieniom związanym z bliskim wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Bardzo interesującym tematem, budzącym wiele niepewności co do sytuacji po 1 maja 2004 było transgraniczne przemieszczanie odpadów.
Włodzimierz Garczyński, naczelnik Wydziału Transgranicznego Przemieszczania Odpadów w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska przedstawił uwarunkowania prawne międzynarodowego obrotu odpadami w chwili obecnej i po wejściu Polski w struktury UE. Po wykładzie nastąpiła dyskusja odnośnie importu i exportu odpadów oraz wydawanych decyzji i ich zgodności z Konwencją Bazylejską.

Monika Stokowska, przedstawicielka Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska omówiła istotę pozwoleń zintegrowanych oraz możliwości wynikające z ich posiadania.

Joanna Żak z Biura OIGR przedstawiła cały wachlarz propozycji pomocowych dla polskich małych i średnich przedsiębiorców na rok 2004. Wykład objął możliwości uzyskania dotacji poprzez Sektorowe Fundusze Operacyjne oraz Fundusz PHARE (dotacje otrzymywane za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), redukcję polskiego długu na ochronę środowiska (dotacje przyznaje Ekofundusz) oraz programy bilateralne monitorowane przez Ministerstwo Środowiska.

Jerzy Ziaja omówił stan polskich przygotowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami oraz możliwości działania polskich przedsiębiorców wynikające z szybkiego wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2002/96/EC regulującej postępowanie z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Konferencja Szkoleniowa połączona była z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. W czasie obrad wręczone zostały Honorowe Odznaki OIGR, oraz Dyplomy. Odznaki zostały przyznane pierwszy raz z okazji piątej rocznicy podpisania statutu OIGR 18 listopada 1998 roku. Odznaki otrzymało dwudziestu dwóch Członków-Założycieli Izby, którzy do tej pory swoją aktywnością wspierali działania OIGR na forum krajowym i międzynarodowym. Honorową Odznakę i Dyplom przyznano również Ministrowi Środowiska – Czesławowi Śleziakowi, ca całokształt prac związanych z wdrożenia prawa Unii do polskiego prawodawstwa.

W związku z sytuacją zaistniałą na rynku w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu zdecydowało o wystosowaniu do Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałków Sejmu i Senatu listu otwartego, poruszającego konieczność nowelizacji Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl