Aktualności arrow Aktualności arrow 23-01-2013 :: Raporty do KOBiZE za rok 2012
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   23-01-2013 :: Raporty do KOBiZE za rok 2012 Drukuj E-mail
Zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) określone są w art. 3 USZE. Na podstawie art. 4 USZE wykonywanie tych zadań powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie, który jest nadzorowany przez Ministra Środowiska.

Do zadań KOBiZE należy m.in.:
1. prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, w ramach której KOBiZE przyjmuje określone w art. 7 ust. 1 USZE roczne raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza;

  • do końca lutego raporty te (tzw. raporty KOBiZE) powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl
    za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie;

2. administrowanie systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), w ramach którego KOBiZE przyjmuje określone w art. 57 ust. 3 UHE2 roczne raporty o wielkości emisji gazów cieplarnianych (CO2);
  •  do 31 marca raporty te (tzw. raporty CO2), zweryfikowane przez jednostkę uprawnioną, powinny być wg art. 62 UHE2 dostarczone w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej przez podmioty prowadzące instalacje objęte przez EU ETS tj. wymienione w załączniku do UHE2; raport w formie elektronicznej (PDF) należy przesłać na adres: ;
  •  do raportów CO2 dotyczących emisji w 2012 r. należy stosować dotychczasowe przepisy, chociaż od 2013 r. w zakresie monitorowania i raportowania emisji obowiązuje już unijne rozporządzenie 601/2012/UE.

Uwaga!!!!  Chociaż oba rodzaje raportów przekazywanych do KOBiZE mają podobne nazwy, to obowiązek ich składania wynika z różnych ustaw i różny jest ich zakres.

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl