Aktualności arrow Aktualności arrow 05-08-2003 :: Pożyczki na INNOWACJĘ
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   05-08-2003 :: Pożyczki na INNOWACJĘ Drukuj E-mail

 Image

 

Informacje na temat mozliwości uzyskania pożyczek na przedsięwzięcia innowacyjne.


"POŻYCZKI NA INNOWACJĘ"

 

Pożyczka może być udzielona na finansowanie:

1. wdrożenia wyników prac badawczo - rozwojowych,
2. zakupu licencji krajowych lub zagranicznych, polegającego na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych,
3. zakupu i montażu maszyn lub urządzeń oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji.


Kwota wnioskowanej pożyczki:

Pożyczka na innowację nie może przekroczyć 75% kosztów netto przedsięwzięcia innowacyjnego, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu pożyczki ani kwoty 2 000 000 zł.

Okres spłaty pożyczki i okres karencji w okresie spłacie:

Pożyczka może być udzielona na okres nie przekraczający 6 lat. Agencja może udzielić karencji w okresie spłaty pożyczki. Okres karencji nie może być dłuższy od planowanego terminu wdrożenia i nie może przekroczyć 2 lat.

Oprocentowanie pożyczki:

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w okresie spłaty i równe połowie oprocentowania kredytu lombardowego udzielanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pożyczki (data podpisania umowy).

Terminy składania wniosków:

·do 30 czerwca 2003 r. (poniedziałek), godz. 14.00
·do 31 grudnia 2003 r. (środa), godz. 14.00

Wnioski o udzielenie pożyczki na innowacje sporządzone zgodnie z formatem zawartym w dokumentacji programu wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać pod adresem:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl