Aktualności arrow Aktualności arrow 25-07-2003 :: Spotkanie w Ministerstwie Środowiska
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   25-07-2003 :: Spotkanie w Ministerstwie Środowiska Drukuj E-mail

Image 

 

W dniu 18 lipca 2003 roku w Ministerstwie Środowiska odbyło sie spotkanie firm zajmujących się gospodarką komunalną.

Spotkanie skupiło przede wszystkim firmy komunalne reprezentujące kapitał i interesy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prywatnych, członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu.

Celem spotkania była ocena działania ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w roku 2002, oraz patologii, jaką można zaobserwować w roku bieżącym, a także problemów związanych z możliwością nie wykonania zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

W obecnej chwili koszy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych oraz przygotowanie 1 tony do transportu w celu poddania recyklingowi wynoszą:
tworzywa sztuczne – 1 730 zł
makulatura – 430 zł
szkło – 290 zł
metal – 770 zł

W związku z powstaniem do tej pory 40 Organizacji Odzysku, które za cel stawiają pozyskanie zleceniodawcy wykonania obowiązku, zaniżone zostały stawki za „kwit” potwierdzający wykonanie obowiązku.

Z tego powodu była zmuszona O. O. Rekopol S.A. do obniżenia dopłat od początku br. do poziomu:
tworzywa sztuczne – 800 zł/tonę surowca
makulatura (karton) –180 zł/tonę surowca
szkło –70 zł/tonę surowca
metal (opakowania stalowe) –180 zł/tonę surowca.

Umowy na dofinansowanie systemu selektywnej zbiórki podpisywane są na okres 6 miesięcy. Od 1 lipca br. RekoPol obniżył dopłaty do zbiórki odpadów opakowaniowych tłumacząc to wzrastającą konkurencją.
tworzywa sztuczne – 350 zł/tonę surowca
makulatura (karton) –90 zł/tonę surowca
szkło –55 zł/tonę surowca
metal (opakowania stalowe) –150 zł/tonę surowca.

Ciągle najbardziej optymalnym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Polsce jest składowanie: cena przyjęcia odpadu wynosi od 30 zł/tonę do 120 zł (tonę) z opłatą środowiskową. Nie opłaca się samorządom segregować odpadów, gdyż do selektywnej zbiórki trzeba dopłacać więcej niż kosztuje składowanie tych odpadów na składowisku.

Przedsiebiorcy przyjęli następujące wnioski, które złozyli na ręce Ministra Środowiska

1. Prosimy o opublikowanie sprawozdania dotyczącego wyników działania ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w 2002r.
2. Apelujemy o zminimalizowanie ilości organizacji odzyskowych i poddanie ich certyfikacji.
3. Prosimy o wprowadzenie takich zmian ustawowych, aby finansowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych pochodziło z jednego źródła a wysokość tego dofinansowania pokryła 100 % kosztów zbiórki.
4. W ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej należy wprowadzić oddzielne poziomu odzysku dla opakowań jednostkowych i zbiorczych.
5. Wprowadzenie zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach polegającej na usunięciu obowiązku referendum przy przejmowaniu przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych.

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl