Aktualności arrow Aktualności arrow 19-10-2010 :: Rada Ministrów przyjeła nowe założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o...
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   19-10-2010 :: Rada Ministrów przyjeła nowe założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o... Drukuj E-mail

Rada Ministrów przyjmuje nowe założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rada Ministrów w dniu 19 października 2010r. przyjęła nowe założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jak podaje na swoich stronach Ministerstwo Środowiska w informacji dla mediów „W nowym systemie gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady (tak jak za wodę czy ścieki), a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług (odpowiednie zagospodarowywanie odpadów zgodne z prawem).”

W projekcie założeń 21 września 2010r. ministerstwo proponowało trzy warianty przejmowania przez gminy własności nad odpadami. W czasie obrad Rady Ministrów Ministerstwo Środowiska przeforsowało najwyraźniej wariant założeń, w którym gmina z mocy ustawy przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości a każdy mieszkaniec będzie płacił podatek śmieciowy.

W trakcie konferencji prasowej zwołanej po przyjęciu założeń prof. Kraszewski uznał iż referendum gminne nie jest instytucją demokratyczną i blokowało reformę sytemu, przyznał jednocześnie, iż ceny za odbiór odpadów muszą i będą rosnąć a Polska do 2015 roku nie jest w stanie wywiązać się z norm unijnych.

Zdaniem twórców, nowa ustawa ma uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi, upowszechnić prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zwiększyć liczbę nowoczesnych instalacji, wyeliminować dzikie wysypiska i skrócić drogę odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia. Zdaniem resortu do najważniejszych elementów nowych założeń należy; obligatoryjność przejęcia odpadów przez gminy (przy poprzednich propozycjach ministerstwa gminy same decydowały czy chcą przejąć odpady na własność), przetarg jako tryb wyboru wykonawcy odbioru odpadu od mieszkańców, obowiązek budowy i eksploatacji (w trybie przetargu) regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zadanie własne gminy). Pobieżna analiza tych najważniejszych zdaniem ministerstwa elementów prowadzi do kilku pytań, m.in. o: zasadę nadmiernej interwencji państwa w prawa jednostki (zarówno gminy jak i mieszkańcy nie mają alternatywy) są przymuszeni przez państwo do określonego postępowania; o tryb przekazywania odpadów do istniejących instalacji (w tym przypadku nie mówi się już o przetargach) oraz o źródła finansowania budowanych i eksploatowanych przez gminy zakładów – jak wiadomo są to inwestycje duże i drogie przekraczające możliwości budżetów większości gmin.

Pośpiech, kolejny zwrot w polityce ministerstwa środowiska oraz fakt iż projekt założeń jest bardziej korzystny dla gmin dużych powodują, że rodzi się wątpliwość czy motorem tych działań nie są nadchodzące wybory samorządowe.

Minister Środowiska w trakcie konferencji prasowej w dniu 20 października 2010r. stwierdził, że nowa ustawa ma zostać uchwalona jeszcze w tym roku, a wejść w życie w roku 2011. 


< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl