Aktualności arrow Informacje o OIGR
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   Informacje o OIGR Drukuj E-mail


Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu została zarejestrowana 25.11.1999 r. i obecnie zrzesza ponad 100 członków (czynnych i biernych) - głównie małe i średnie podmioty gospodarcze oraz organizacje. Podstawę prawną utworzenia OIGR stanowi ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (DZ. U. Nr 35, poz. 195).

Zasady działalności Izby reguluje Statut OIGR w treści przyjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejonowy, postanowieniem z dnia 25 listopada 1999 r. (sygn. Akt. XVI Ns.Rej.IG.47/99).


Podstawowe zadania OIGR

Do podstawowych zadań OIGR należy:

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych i samorządu gospodarczego wobec administracji samorządowej i państwowej;
 • działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez: dążenie do utworzenia ogólnopolskiego systemu pozyskiwania odpadów do powtórnego wykorzystania, wypracowanie sposobu finansowania selektywnej zbiórki odpadów, ogólnopolską edukację społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami;
 • współtworzenie i współrealizacja krajowej i regionalnych polityk gospodarczych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów;
 • udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami;
 • promowanie członków Izby w kraju i zagranicą poprzez organizowanie wystaw, targów, pokazów, szkoleń itp.;
 • spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków OIGR.

 

Podstawowe cele OIGR

 • Współtworzenie i realizacja programów krajowych i regionalnych w podnoszeniu świadomości ekologicznej,
 • Wspieranie firm w branży odpadowej,
 • Reprezentacja interesów firm zajmujących się zbiórką i recyklingiem odpadów wobec organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji, które mają wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych,
 • Podniesienie wiarygodności OIGR i firm zrzeszonych oraz polepszenie ich wizerunku,
 • Ochrona środowiska poprzez prawidłową gospodarkę odpadami, w tym minimalizację ilości odpadów składowanych,
 • Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie odpadów jako surowców do dalszej produkcji,
 • Zastosowanie najnowszych technik w celu ograniczenia emisji do środowiska i przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń.


Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu

 

 

 

 

Informacje ogólne

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu została zarejestrowana 25.11.1999 r. i obecnie zrzesza ponad 160 członków (czynnych i biernych) - głównie małe i średnie podmioty gospodarcze oraz organizacje. Podstawę prawną utworzenia OIGR stanowi ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (DZ. U. Nr 35, poz. 195).
Zasady działalności Izby reguluje Statut OIGR w treści przyjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 listopada 1998r., zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejonowy, postanowieniem z dnia 25 listopada 1999 r. (sygn. Akt. XVI Ns.Rej.IG.47/99).

Biuletyn Informacji Publicznej

www.oigr.ires.pl

 

Podstawowe zadania OIGR

Do podstawowych zadań OIGR należy:

- reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych i samorządu gospodarczego wobec administracji samorządowej i państwowej;
- działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez: dążenie do utworzenia ogólnopolskiego systemu pozyskiwania odpadów do powtórnego wykorzystania, wypracowanie sposobu finansowania selektywnej zbiórki odpadów, ogólnopolską edukację społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami;
- współtworzenie i współrealizacja krajowej i regionalnych polityk gospodarczych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów;
- udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami;
- promowanie członków Izby w kraju i zagranicą poprzez organizowanie wystaw, targów, pokazów, szkoleń itp.; - spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków OIGR.


Certyfikaty i nagrody

 

Organizacja OIGR

Organami Izby są:

- Walne Zgromadzenie
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
- Sąd Honorowy

 

SKŁAD ZARZĄDU
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ RECYKLINGU


Prezes

- Jerzy Ziaja - biuro OIGR
ul. Karmelicka 30/2, 00-181 Warszawa
tel. 022 /424-82-23, 887-85-40, 887-85-41
fax. 022/ 635-61-39
mob. 0507 026 688

Członkowie

- Krzysztof Chojnacki - P.P. " Flora - Impex"
ul. Harcerska 16 c/10; 87-100 Toruń
tel./fax: 0 56/ 684 23 42
mob. 0 607 285 396

- Dariusz Skrzypek - Spółdzielnia Pracy Argo-Film Zakład nr.2 w Tarnowie
ul. Fabryczna 7a, 33-100 Tarnów
tel./fax. 014/ 626-33-31
mob. 602-781-570, 602-781-582

- Sławomir Orzechowski - PHU EKO-MET ul. Cyrulików 37
04-402 Warszawa
tel. 022/ 611-99-49

- Mariusz Wojtasik -Ekosystem Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1, 97-371 Wola Krzysztoporska
tel. +48 (44) 616 39 30-39, fax +48 (44) 616 39 40

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ RECYKLINGU


Członkowie

- Ryszard Olszewski - Ekopak Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 15, 72-004 Pilchowo
tel. 091/ 452-68-30, fax. 091/ 452-68-21

- Dominik Pąpka - LS PLUS Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica
tel. 061/ 44-75-171, fax. 061/ 44-75-171
mob. 604-563-121

- Krzysztof Goralewski - I.T.I. Poland Sp. z o.o.
Wielowieś 28
88-140 Gniewkowo
tel. 0 52/ 56 69 262

SKŁAD SĄDU HONOROWEGO IZBY

Skład Sądu Honorowego zostanie wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu OIGR

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl