Aktualności arrow Informacje o OIGR
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   Certyfikaty i nagrody Drukuj E-mail


Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej "NCAGE"

Wejście Polski w skład państw Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości współpracy handlowej z różnymi podmiotami funkcjonującymi na tamtejszych rynkach. Przedsiębiorstwa planujące współpracę z północnoatlantyckim sojusznikiem muszą posiadać NCAGE czyli Natowski Kod Podmiotów Gospodarczych. W celu umożliwienia ewentualnej współpracy w czerwcu 2009 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu rozpoczęła procedurę uzyskania stosownego certyfikatu.

Informujemy, że za pośrednictwem Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu otrzymała 22 lipca 2009 r. "Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej" (NATO Commercial and Governmental Entity) - 1779H. Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO-NSC ( NATO Codyfication System).

Acanthus Aureus 2008

W tradycję Międzynarodowych Targów Poznańskich wpisał się konkurs o nagrodę "Acanthus Aureus", którą zostają nagrodzeni wystawcy za najlepiej zaprojektowane i przygotowane stoiska, które są odzwierciedleniem realizacji strategii marketingowej firmy. Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2008 stoisko Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej zostało po raz drugi wyróżnione nagrodą "Acanthus Aureus" za najlepsze odzwierciedlenie strategii marketingowej firmy w ekspozycji targowej.

Nagroda Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.

W dniu 29 listopada br. podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2008 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu została uhonorowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. statuetką za 10- lecie działalności z najlepszymi życzeniami i gratulacjami, która została wręczona przez Grzegorza Turkiewicza - Wiceprezesa Zarządu, Wiesławę Galińską - Dyrektora Grupy Produktów II oraz Agatę Dutka - Dyrektora Projektu.

Certyfikat ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004

W latach wcześniejszych jednym ze sposobów uwiarygodnienia swojej działalności na rynku gospodarki odpadami było posiadanie świadectwa o rzetelności świadczonych usług, dlatego też Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu w 2004 roku podjął decyzję o wspólnej certyfikacji podmiotów zrzeszonych w OIGR. Do wspólnej certyfikacji przystąpiło 13 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a jednostką certyfikującą został RW TÜV. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas targów Poleko w Poznaniu. W związku z dużym zainteresowaniem otrzymania wspólnego certyfikatu ISO w 2005 roku rozszerzono listę grupowej certyfikacji o 7 kolejnych podmiotów gospodarczych, które otrzymały prawo posługiwania się grupowym certyfikatem ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

W listopadzie 2007 roku Izba podjęła współpracę z BSI Management Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która miała polegać na recertyfikacji w związku z podtrzymaniem obowiązujących certyfikatów ISO. Do procesu podtrzymania przystąpiło 6 podmiotów zrzeszonych w OIGR: Beskid Sp. z o.o., Ekopak Sp. z o.o., P..P.U.H. Folar Sp. z o.o., P.W "MIKI", P.W. Enter, Proeko Grupa Polska Sp. Jawna. Podczas Międzynarodowych Targów Poleko 2007 w dniu 21 listopada 2007 r. na stoisku OIGR odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów. Firmy, które podtrzymały system zarządzania jakością i środowiskiem otrzymały certyfikaty, które wręczał Pan Michał Nużyński - Dyrektor Departamentu Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju.

W dniu 24 sierpnia 2009 r. Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu podjął decyzję o rezygnacji z grupowej certyfikacji a tym samym zrezygnował z roli Izby jako koordynatora. Podmioty występujące w grupie certyfikacyjnej zostały zmobilizowane do samodzielnego wystąpienia o certyfikację do firm świadczących niniejszą usługę.

 

Acanthus Aureus 2004

Podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych Poleko 2004 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu wzięła udział w konkursie Acanthus Aureus, w którym Międzynarodowe Targi Poznańskie nagradzają stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy. Celem konkursu było wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych sprzyjających bezpośredniej komunikacji z rynkiem i pozytywnemu postrzeganiu wizerunku firmy. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Henryka Mruka po zapoznaniu się z materiałami zgłoszonymi do konkursu, oraz wizytacji stoisk postanowiła wyróżnić i przyznać Acanthus Aureus Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Recyklingu.

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl