Aktualności arrow Informacje o OIGR
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   Historia PDF Drukuj E-mail


Zmiany ustrojowe z roku 1990 wpłynęły również na zmianę podejścia do branży odpadowej. Istniejące zakłady komunalne przekształcały się w spółki prawa handlowego, a punktów skupu makulatury i metali kolorowych przybywało. Powoli odpady przemysłowe z tworzyw sztucznych stały się towarem handlowym. Były to nie uregulowane początki Polskiego przemysłu odzysku i recyklingu. Brak nadzoru z jednej strony i różnorodność interpretacji przepisów sprowadziło do stworzenia idei podmiotu reprezentacyjnego interesy prywatnych przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami. W marcu 1998 roku odbyło się pierwsze spotkanie firm zajmujących się odpadami, wszyscy byli zgodni do powołania instytucji, która będzie ich reprezentowała przed organami samorządu terytorialnego. Zdecydowano się na Izbę, która przyjęła nazwę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się na jesieni 1998 roku w Warszawie na którym głosowano nad formą Statutu wybrano władze reprezentujące członków OIGR. Zarząd składał się z dziewięciu członków reprezentujących różne grupy odpadów, prezesem został Jerzy Ziaja , a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zbigniew Fornalski. Sąd w Warszawie wpisem do Rejestru Handlowego pod numerem 0000021335 w dniu 25 listopada usankcjonował działalność Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu na mocy ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (DZ. U. Nr 35, poz. 195). Otrzymanie wpisu do Rejestru Handlowego złożyło się z pierwszą reprezentacją naszych członków podczas MTP POLEKO. Na stoisku OIGR prezentowało się 12 firm zajmujących się zbiórką i recyklingiem odpadów opakowaniowych i przemysłowych.

Jeszcze jako podmiot będący w rejestracji braliśmy udział czynny w pracach legislacyjnych dostosowując prawo i zasady postępowania z odpadami Unii do Polskich warunków. OIGR reprezentowało swoich członków w Rządzie i Parlamencie podczas prac związanych z tworzeniem nowych przepisów związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami. Najważniejszym celem w tamtym okresie było dla naszych członków znalezienie rozwiązań ekonomicznych zgodnych z zasadą " zanieczyszczający płaci", złożony projekt do Ministerstwa Środowiska nie został w całości zaakceptowany. Wysoka inflacja w tamtym okresie, brak jedności politycznej dla dobra kraju i obywateli, rozpad koalicjantów AWS i UW spowodował zmianę projektu ustawy o opłacie produktowej, na ustawę o obowiązkach przedsiębiorców.

Organizowane Międzynarodowe szkolenia na temat rozwiązań systemowych w zakresie gospodarki odpadami z udziałem zagranicznych przedstawicieli organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze nie spowodowało zmian oderwanym od rzeczywistości projekcie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców.

Od początku powstania OIGR służyło pomocą swoim członkom w zakresie interpretacji wdrażanych przepisów podczas organizowanych szkoleń dla przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli projektodawców ustaw. W wielu wypadkach interweniowaliśmy o zmianę przepisów lub interpretacji na korzyść naszych Członków.

Członkowie OIGR byli promowani na wielu Targach w kraju i zagranicą podczas Misji Gospodarczych, kilku z wystawców może poszczycić się otrzymanymi nagrodami i medalami w szczególności podczas Targów POLEKO.

Kończąca się kadencja pierwszego Zarządu zmusiła Walne Zgromadzenie do zmiany sposobu reprezentowania członków w zarządzie co spowodowało zmianę statutu i ograniczenie ilości członków zarządu. Obecny Zarząd składa się z Prezesa i czterech członków Zarządu w tym jeden wice Prezes.

Podczas Walnego Zgromadzenia w 2003 roku w Łebie uchwalono powołanie Kapituły przyznającej Odznakę Honorowego Członka OIGR, Przewodniczącym Kapituły został Sławomir Orzechowski.

W krótkiej historii OIGR należało ponad 300 podmiotów gospodarczych wielu z nich dzisiaj już nie prowadzi działalności gospodarczej, lub zmieniło profil swojej działalności gospodarczej inni nie wytrzymali wzrastającej konkurencji i wymogów ochrony środowiska stawianych przez nowe ustawodawstwo.

Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl