Aktualności arrow Aktualności arrow 20-06-2008 :: Podsumowanie Walnego Zgromadzenia i Konferencji Szkoleniowej w Mikorzynie.
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   20-06-2008 :: Podsumowanie Walnego Zgromadzenia i Konferencji Szkoleniowej w Mikorzynie. Drukuj E-mail

W dniach 9 – 10 czerwca b.r. w Ośrodku Szkoleniowo –Wypoczynkowym "WITYNG" w Mikorzynie k/Konina już po raz drugi odbyła się Konferencja Szkoleniowa OIGR oraz Walne Zgromadzenie członków. 9 czerwca odbyła się Konferencja Szkoleniowa pt.: " Możliwości rozwoju gospodarki odpadami w aspekcie Funduszy Inwestycyjnych Unii w latach 2007-2013", która została podzielona na dwie części. W pierwszej części Pan Ryszard Burzyński – dr ekonomii – poprowadził wykład pt.: "Prawne i praktyczne aspekty recyklingu odpadów poużytkowych w Polsce i Unii Europejskiej", podczas którego pokrótce przedstawił funkcjonujący system gospodarki w naszym kraju jak i w UE na bazie wielu przykładów. Najwięcej emocji wzbudził temat dotyczący praktyki stanowienia i stosowania prawa przez władze krajowe w sprawach gospodarki odpadami, który został poparty doświadczeniami firm uczestniczących w konferencji a tym samym spowodował burzliwą dyskusję wśród uczestników. Drugą część konferencji szkoleniowej poprowadziła Pani Daria Zielińska-Szymaniak -Ekolog Oddziału-Banku Ochrony Środowiska z Poznania, która przedstawiła prezentację z zakresu finansowania gospodarki odpadami pt.: "Prezentacja oferty banku dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w celu wykorzystania środków finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych".

Po kilku godzinnych wykładach niektórzy uczestnicy korzystając z okazji jak i pięknej pogody udali się na wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Zaś wieczorem organizatorzy po całym dniu wrażeń zaprosili uczestników na uroczystą kolację w stylu staropolskim, która jak zawsze trwała do późnych godzin.

W drugim dniu (10 czerwca) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OIGR. Obradom przewodził Krzysztof Chojnacki z firmy P.P. Flora - Impex, któremu należy podziękować za staranność i porządek towarzyszący tegorocznym obradom. Podczas obrad zostały wręczone statuetki za udział w organizowanych zawodach styczniowych, które uświetniły obrady.

Walne Zgromadzenie przebiegło w atmosferze kompromisu i zrozumienia co pozwoliło nakreślić plan działania OIGR na kolejne półrocze a także wprowadzić zmiany w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej poprzez powołanie nowych członków do w/w organów.

W związku z rezygnacją Sławomira Kozłowskiego do Zarządu OIGR został powołany Krzysztofa Chojnackiego. Walne Zgromadzenie przychyliło się do rezygnacji dwóch członków Komisji Rewizyjnej: Ryszarda Olszewskiego z Ekopak Sp. z o.o. i Przemysława Miśkiewicza z Drewnex Recycling Plastics odwołując ich z pełnionych funkcji. W ich miejsce zostali powołani: Dominik Drop z "Jestic" Sp. Jawna oraz Józef Kaminiarz z "Kam-Trans" Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w naszej Konferencji Szkoleniowej oraz Walnym Zgromadzeniu OIGR, mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z Wami podczas kolejnego spotkania.

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl