Nazwa firmy: Nazwa skrócona:
Miasto: Województwo:
Profil działalności: Rodzaje zezwolenia:

Pokaż wszystkie firmy

Nazwa firmyOpis działalności
Bioelektra Group S.A. Działalność w zakresie inwestycji dotyczących przetwarzania odpadów komunalnych oraz wprowadzenie nowatorskiej technologii RotoSTERIL w gospodarce odpadami komunalnymi.
Alba Dolny Śląsk Działalność w zakresie transportu, zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Utrzymanie czystości dróg i placów.
Beskid  Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych w systemie selektywnej zbiórki.
Chemeko - System Działalność w zakresie segregacji, odzysku odpadów komunalnych i przemysłowych na prowadzonym składowisku odpadów.
Clif Działalność w zakresie odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych oraz odpadów zawierających rtęć.
Danplast Działalność w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych:PP, PE, LDPE, HDPE. Produkcja podstaw do znaków drogowych z przemiału kablowego, regranulacja.
DBAJ M. Prychodko Działalność w zakresie transportu, zbiórki i odzysku odpadów komunalnych stałych i odpadów przemysłowych.
Disoni Trade House Działalność w zakresie skupu, odzysku i sptrzedaży makulatury.Niszczenie dokumentów.
Enter Działalność w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, oraz produkcja wysokiej klasy regranulatów i aglomeratów tworzyw sztucznych.
FCC Eko Polska Działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych a także odpadów zbieranych selektywnie.
Foliarex Działalność w zakresie transportu, zbiórki, odzysku i recyklingu opakowañ z tworzyw sztucznych i odpadów z folii polietylenowej LPDE i HDPE.
Fotek Działalność w zakresie transportu, zbiórki i odzysku odpadów.
Invac Eko Plast Działalność w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych.
Juko Działalność w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.
Klimbart Działalność w zakresie skupu i sprzedaży surowców wtórnych.
Konsorcjum Olejów Przepracowanych Działalność w zakresie realizacji w imieniu przedsiębiorców ustawowych poziomów odzysku i recyklingu olejów przepracowanych.
Limes Działalność w zakresie produkcji noży, przeciwnoży, zgarniaków oraz opraw do maszyn stosowanych w recyklingu.
LSA Sp. z o.o.  Działalność w zakresie dostawy rozwiązań technicznych i technologicznych dla procesów suszenia i spiekania popiołów. Producent lekkiego kruszywa LSA o właściwościach popiołoporytu w formie luźnych ziaren.
Makpol Działalność w zakresie produkcji wysokokalorycznych paliw alternatywnych.Producent Pro-Brykietu, mieszanki paliwa powstałego z odpadów wysokokalorycznych i komponentów chemicznych.
Miki Działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych, odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Segregacja, zbieranie i transport do miejsc odzysku odpadów opakowaniowych. Porządkowanie terenów posesji i placów. Obsługa imprez plenerowych.
OZK Sp. z o.o. Działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych a także odpadów zbieranych selektywnie.
P&F Wartacz Działalność w zakresie dostawy maszyn dla przetwórców tworzyw sztucznych. Głównie są to wtryskarki, chillery, termokonwektory, termoregulatory, młynki i młyny do tworzyw, podajniki surowca, dozowniki barwników, taśmociągi i inne.
Packprofil Producent tektury makulaturowej oraz kątowników i tulei tekturowych.
Polowat Działalność w zakresie przeróbu odpadowych butelek PET na płatki PET.
Recycling - Profi Doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
Sort - Mak Działalność w zakresie skupu i odzysku surowców wtórnych.
Syloplast Działalność w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych - mielenie, recykling, zagęszczanie i granulacja.
Veolia - EMK Recykling Działalność w zakresie transportu, skupu i sprzedaż surowców wtórnych.
Vig Działalność w zakresie recyklingu filtrów olejowych, powietrznych, czyściw, sorbentów oraz odzysk odpadów gumowych, tekstylnych i tworzyw sztucznych. Producent paliwa VIG-1 i Carbon VIG-1.
Wortex - Bis Działalność w zakresie produkcji rur i kształtek z tworzyw sztucznych do budowy sieci telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji wodociągowych.